AzLiKe.Org
Daxil Ol Qeydiyyat
Ana Səhifə Kömək Əlaqə
05.02.2016
Sms göndərmə xidməti 07.02.2016 tarixində yenidən xidmət göstərəcək.
Bütün Xəbərlər >>
Kömək
Sms Api Qurulması
Domain Api Qurulması
FUNCTION AZLIKE_DOMAIN_API($DOMAIN_NAME, $DOMAIN_EXT, $DOMAIN_TYPE, $DOMAIN_POST){
global $_SERVER;

$AZLIKE_DOMAIN_API_ID = '0'; //Api Id
$AZLIKE_DOMAIN_API_KEY = 'Sifre'; //Api Key
$TIMEOUT = 0;

$CH = curl_init();
curl_setopt($CH, CURLOPT_URL, 'http://azlike.org/api_domain_'.$DOMAIN_TYPE.'.html');
curl_setopt($CH, CURLOPT_USERAGENT, $_SERVER['HTTP_USER_AGENT']);
curl_setopt($CH, CURLOPT_RETURNTRANSFER, TRUE);
curl_setopt($CH, CURLOPT_POST, TRUE);
if($TIMEOUT!=0){
curl_setopt($CH,CURLOPT_TIMEOUT,$TIMEOUT);
}
curl_setopt($CH, CURLOPT_POSTFIELDS, 'API_ID='.$AZLIKE_DOMAIN_API_ID.'&API_KEY='.$AZLIKE_DOMAIN_API_KEY.'&DOMAIN_NAME='.$DOMAIN_NAME.'&DOMAIN_EXT='.$DOMAIN_EXT.'&'.$DOMAIN_POST);
curl_setopt($CH, CURLOPT_HEADER, FALSE);
$RESULT = curl_exec($CH);
curl_close($CH);
$RESULT_ARRAY = explode('||',$RESULT);
if($RESULT_ARRAY[0]!="OK" AND $RESULT_ARRAY[0]!="ERROR"){
return array('ERROR','UNKNOWN','Bilinməyən xəta baş verdi.');
}else{
return array($RESULT_ARRAY[0],$RESULT_ARRAY[1],$RESULT_ARRAY[2]);
}
}

print_r(AZLIKE_DOMAIN_API('Azlike','org','buy','domain_ns1=ns1.azlike.org&domain_ns2=ns2.azlike.org&domain_ns3=&domain_ns4=&domain_ip1=85.25.185.205&domain_ip2=85.25.185.205&domain_ip3=&domain_ip4='));

print_r(AZLIKE_DOMAIN_API('Azlike','org','ns','domain_ns1=ns1.azlike.org&domain_ns2=ns2.azlike.org&domain_ns3=&domain_ns4=&domain_ip1=85.25.185.205&domain_ip2=85.25.185.205&domain_ip3=&domain_ip4='));

print_r(AZLIKE_DOMAIN_API('Azlike','org','renew','domain_renew=1'));
Əlaqə
Adminlə Əlaqə
Onlayn Əlaqə
AzLiKe.Org