AzLiKe.Org
Daxil Ol Qeydiyyat
Ana Səhifə Kömək Əlaqə
05.02.2016
Sms göndərmə xidməti 07.02.2016 tarixində yenidən xidmət göstərəcək.
Bütün Xəbərlər >>
Kömək
Sms Api Qurulması
FUNCTION AZLIKE_SMS_API($SMS_NUMBER, $SMS_TEXT, $SMS_FLASH){
global $_SERVER;

$AZLIKE_SMS_API_ID = '0'; //Api Id
$AZLIKE_SMS_API_KEY = 'Sifre'; //Api Key
$TIMEOUT = 0;

$AZLIKE_SMS_API_MSG = array(
'API_NONE' => 'Api idi tapılmadı rəhbərliklə əlaqə saxlayın.',
'API_DEAKTIV' => 'Api idiniz aktiv deyil rəhbərliklə əlaqə saxlayın.',
'API_KEY' => 'Api key yalnışdır rəhbərliklə əlaqə saxlayın.',
'API_BALANS' => 'Balansda kifayət qədər məbləğ yoxdur.',
'NUMBER' => 'Daxil etdiyiniz nömrə yanlışdlr.',
'SMS_TEXT' => 'İsmarıc mətni 3 hərfdən az olmalıdır.',
'SEND' => 'İsmarıc uğurla göndərildi.',
'UNKNOWN' => 'Billinməyən xəta baş verdi.',
);

$CH = curl_init();
curl_setopt($CH, CURLOPT_URL, 'http://azlike.org/api_sms_send.html');
curl_setopt($CH, CURLOPT_USERAGENT, $_SERVER['HTTP_USER_AGENT']);
curl_setopt($CH, CURLOPT_RETURNTRANSFER, TRUE);
curl_setopt($CH, CURLOPT_POST, TRUE);
if($TIMEOUT!=0){
curl_setopt($CH,CURLOPT_TIMEOUT,$TIMEOUT);
}
curl_setopt($CH, CURLOPT_POSTFIELDS, 'API_ID='.$AZLIKE_SMS_API_ID.'&API_KEY='.$AZLIKE_SMS_API_KEY.'&API_SMS='.$SMS_TEXT.'&API_NUMBER='.$SMS_NUMBER.'&API_FLASH='.$SMS_FLASH.'');
curl_setopt($CH, CURLOPT_HEADER, FALSE);
$RESULT = curl_exec($CH);
curl_close($CH);
$RESULT_ARRAY = explode('||',$RESULT);
if($RESULT_ARRAY[0]!="OK" AND $RESULT_ARRAY[0]!="ERROR"){
return array('ERROR','UNKNOWN',$AZLIKE_SMS_API_MSG['UNKNOWN']);
}else{
return array($RESULT_ARRAY[0],$RESULT_ARRAY[1],$AZLIKE_SMS_API_MSG[$RESULT_ARRAY[1]]);
}
}

print_r(AZLIKE_SMS_API('0550000000','İsmarıc','no'));
Domain Api Qurulması
Əlaqə
Adminlə Əlaqə
Onlayn Əlaqə
AzLiKe.Org